1. Let op: het is erg druk, houd rekening met vertragingen van circa 2 tot 3 werkdagen. Meer informatie

    Vertragingen: circa 2-3 dagen. Lees meer

  2. De nieuwe ATX App is live! Download en probeer nu

  3. Gratis verzending in Nederland vanaf € 2.500,-

  4. Onze retourtermijn is verlengd tot 30 dagen

  5. Kopersbescherming en 3 jaar garantie op onze gecertificeerde equipment

Disclaimer

Informatie op deze website

De informatie op de website www.fitness-seller.nl en in alle andere uitingen van Fitness Seller op het internet worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en bijgehouden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Fitness Seller noch haar medewerkers of toeleveranciers kunnen op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onjuistheden alsmede voor de gevolgen van het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie.

Fitness Seller heeft het recht om de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging (geheel of ten dele) te wijzigen of verwijderen.

Specifiek aan prijzen, aanbiedingen en technische specificaties kunnen geen rechten worden ontleend. Programmeer- en typefouten en actiewijzigingen zijn voorbehouden. Alle vermelde technische specificaties zoals afmetingen en gewichten zijn benaderingen en kunnen afwijken. Met name bij niet gekalibreerde gietijzeren halterschijven zijn afwijkingen in gewicht mogelijk, tenzij nadrukkelijk wordt vermeld dat het product een minimale gewichtsafwijking heeft of nauwkeurig is gekalibreerd. Er kan op basis van dergelijke fouten of afwijkingen geen overeenkomst geclaimd worden met Fitness Seller. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of tot de aangegeven datum, tenzij anders vermeld.

Afbeeldingen en video's van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid en modelwijzigingen zijn voorbehouden. De positionering van stickers, logo's en andere onderdelen kan verschillen en de uitvoering van een product kan veranderen. De productbeschrijving is leidend voor de leveringsomvang, een afbeelding of video kan opties en accessoires tonen die niet inbegrepen zijn en enkel optioneel verkrijgbaar zijn.

Accessoires, uitbreidingen en referenties naar producten verwijzen altijd naar het nieuwste model en de huidige uitvoering van dat product in ons assortiment, tenzij anders vermeld. Fitness Seller kan geen compatibiliteit met oudere modellen of andere uitvoeringen van producten garanderen. Neem contact met ons op als je twijfelt over de compatibiliteit met jouw product.

Deze website kan hyperlinks naar, en informatie uit, andere websites bevatten. Fitness Seller is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie van websites of diensten van derden, of voor de eventuele gevolgen van het gebruik van gegevens van dergelijke gekoppelde websites of dienste van derden.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op deze website in de vorm van productbeoordelingen. Fitness Seller is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die geplaatst is door gebruikers. Fitness Seller zal klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde teksten, beeldmaterialen (afbeeldingen, foto's, logo's, illustraties), (handels)namen, waren- en dienstmerken en productonwerpen zijn eigendom van Fitness Seller en haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Fitness Seller.

Indien de consument een eigen ontwerp of eigen teksten aanlevert voor de individualisering van een product, garandeert de consument dat de aangeleverde teksten en beeldmaterialen (afbeeldingen, logo’s, illustraties) geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander recht van een derde, of dat de consument volledig gerechtigd en bevoegd is om de betreffende intellectuele eigendommen van derden te gebruiken. Eventuele inbreuken op auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom komen in dat geval volledig voor rekening van de consument. De consument vrijwaart Fitness Seller tegen alle vorderingen en aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De consument is aansprakelijk voor de eventuele schade van Fitness Seller die uit rechtsgeldige vorderingen van derden terzake voortvloeit en vergoedt aan Fitness Seller alle daaruit voortvloeiende kosten. Aangeleverde teksten en beeldmaterialen mogen niet obsceen, denigrerend, discriminerend of onwettig zijn en mogen niet de privacy van een ander schenden. Fitness Seller behoudt zich te allen tijde het recht voor om aangeleverde ontwerpen te weigeren.

Beperkte aansprakelijkheid

Zoals bij alle fitnessapparatuur en trainingsmaterialen kan onjuist gebruik leiden tot blessures en letsel aan spieren, banden, gewrichten en pezen. Alvorens te beginnen aan een oefening dienen de instructies of richtlijnen duidelijk te zijn aan de hand van een goedgekeurde handleiding of instructeur.

Alle aangeboden fitnessapparatuur en trainingsmaterialen zijn geschikt voor normale fitness toepassingen. Wanneer producten geschikt zijn voor professionele toepassingen of speciale toepassingen zoals gewichtheffen, powerlifting, crosstraining en oefeningen die hieraan gerelateerd zijn, zal dit specifiek worden aangegeven in de productbeschrijving of specificaties. Alvorens een product in gebruik wordt genomen dienen de geschikte toepassingen duidelijk te zijn. Neem in het geval van twijfel of onduidelijkheid over de toepassingen van een product contact met ons op.

Alle apparatuur, trainingsmaterialen en andere producten dienen voor elk gebruik eerst zorgvuldig gecontroleerd te worden op eventuele slijtage, beschadigingen en andere afwijkingen. Wanneer deze geconstateerd worden dient het product niet meer gebruikt te worden en kan contact met ons worden opgenomen. Fitness Seller is niet aansprakelijk voor letselschade of schade aan andere eigendommen veroorzaakt door trainingsmaterialen die voor gebruik niet of onzorgvuldig zijn gecontroleerd.

De oefeningen en adviezen op deze website kunnen te moeilijk of gevaarlijk zijn voor sommige mensen, er dient eerst een arts of specialist te worden geraadpleegd voordat deze worden uitgeoefend. Wees uiterst voorzichtig bij het uitvoeren van oefeningen waarbij materialen boven het hoofd of boven andere lichaamsdelen worden getild of vastgehouden, of oefeningen waarbij het lichaam van de grond wordt getild, of oefening die gooiende bewegingen vereisen. Fitness Seller is niet verantwoordelijk in welke wijze dan ook voor enig letsel dat kan ontstaan door het gebruik van de apparatuur en materialen op deze website, of door het volgen van instructies en advies met betrekking tot deze producten.

Klantbeoordelingen

Op deze website worden productbeoordelingen getoond die zijn geschreven door onze klanten, uit eigen beweging of op uitnodiging. Wanneer wij een klant uitnodigen voor het schrijven van een productbeoordeling dan bieden wij daar soms, maar niet altijd, een beloning voor aan. Dat kan bijvoorbeeld een kleine tegoedbon zijn, niet meer dan 5 euro, voor een volgende aankoop in onze webwinkel. Het is voor webshops een uitdaging om goede productbeoordelingen te verzamelen en door een beloning aan te bieden motiveren wij meer klanten om een productbeoordeling te schrijven, waarmee de koopervaring en het keuzeproces van andere bezoekers van onze webwinkel wordt verbeterd. Conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument & Markt sturen wij daarbij niet aan op de toon, strekking of inhoud van de beoordeling. De beloning wordt daarom altijd toegekend, ongeacht of de productbeoordeling positief of negatief is.

Op deze website worden ook shopbeoordelingen getoond die betrekking hebben op alle onderdelen van onze bedrijfsactiviteiten, van het bestelproces tot de levering en de klantenservice. Wij maken gebruik van Trusted Shops als onafhankelijke dienstverlener voor het verkrijgen van deze shopbeoordelingen. Nadat onze klant zijn of haar bestelling heeft ontvangen, nodigt Trusted Shops de klant uit om zijn of haar ervaring met ons bedrijf te beoordelen. Voor het schrijven van een shopbeoordeling wordt nooit een beloning aangeboden, dat is namelijk in strijd met de gebruikersvoorwaarden van Trusted Shops. Zo garanderen zij dat alle beoordelingen authentiek, relevant en nuttig zijn. Meer informatie over de echtheid van deze shopbeoordelingen vind je op de website van Trusted Shops.

Contact

Ter voorkoming van misverstanden kan altijd contact met ons worden opgenomen voor een bevestiging van informatie, prijzen, specificaties of toepassingen van producten. Wanneer men iets is tegengekomen waarvan men denkt dat het niet klopt, kan dit ook aan ons gemeld worden. Wij zullen dit dan onderzoeken en indien nodig corrigeren.